Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1TERMÍNY KURZŮ CŽV

pro přípravu k získání nebo udržení odborné způsobilosti
a znalosti pro výkon činností v železniční geodézii
souvisejících s provozováním dráhy a drážní dopravy
na dráhách SŽDC s.o.dle předpisu Zam1
v rozsahu G-00, G-01, G-02, G03, NG-02a

20.-21.11.2017 (Praha) Školící kurz pro získání oprávnění

30.11.2017 (Brno) Odborný seminář pro udržení oprávnění

11.12.2017 (Praha) Odborný seminář pro udržení oprávnění

4.1.2018 (Brno) Odborný seminář pro udržení oprávnění

8.1.2018 (Praha) Odborný seminář pro udržení oprávnění