Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1TERMÍNY KURZŮ CŽV

pro přípravu k získání nebo udržení odborné způsobilosti
a znalosti pro výkon činností v železniční geodézii
souvisejících s provozováním dráhy a drážní dopravy
na dráhách SŽDC s.o.dle předpisu Zam1
v rozsahu G-00, G-01, G-02, G03, NG-02a