Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1PLÁNOVANÉ TERMÍNY KURZŮ CŽV

pro přípravu k získání nebo udržení odborné způsobilosti
a znalosti pro výkon činností v železniční geodézii
souvisejících s provozováním dráhy a drážní dopravy
na dráhách SŽDC s.o.dle předpisu Zam1
v rozsahu G-00, G-01, G-02, G03, NG-02a

11/2018 (Praha)
Školící kurz pro získání oprávnění

12/2018 (Praha nebo Olomouc)
Doškolovací kurz pro udržení oprávnění

1/2019 (Praha)
Doškolovací kurz pro udržení oprávnění

1/2019 (Olomouc)
Doškolovací kurz pro udržení oprávnění

2/2019 (Praha nebo Olomouc nebo Pardubice)
Doškolovací kurz pro udržení oprávnění

3/2019 (Praha nebo Olomouc nebo Pardubice)
Doškolovací kurz pro udržení oprávnění